07 250x250

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. – Świdnica, Wrocław, Dusseldorf

Kwota Wierzytelności: 121.000,00 PLN   Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. Ul. Wincentego Witosa 4 58-100 Świdnica Ul. Skarbowców 23a 53-025 Wrocław Dusseldorf Hansaalle 247 B D-4054 Dusseldorf NIP: 8841872352 KRS: 0000069766 Zarząd: Bogdan Bawiec – Prezes Zarządu Robert Staszczyszyn – Wiceprezes Zarządu

07 250x250

MRUK Sp. z o.o. – Koło

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN   Firma Handlowo Usługowa MRUK Sp. z o.o. Ul. Tulipanowa 12/5 62-600 Koło NIP: 6662116756 KRS: 0000675840 Zarząd: Mariusz Tomczyk – Prezes Zarządu

07 250x250

KONEKTOR Sp. z o.o. – Zielonka

Kwota Wierzytelności: 57.000,00 PLN   KONEKTOR Sp. z o.o. Ul. Żabia 5/8 05-220 Zielonka   Ul. Marecka 74 05-220 Zielonka   Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18 05-220 Zielonka NIP: 1251621728 KRS: 0000473485   Zarząd: Tomasz Pieloszczyk – Prezes Zarządu Elżbieta Frok – Prezes Zarządu Małgorzata Pieloszczyk – Wiceprezes Zarządu

07 250x250

VIA POLONIA S.A. – Poznań

Kwota Wierzytelności: 185.000,00 PLN   VIA POLONIA S.A. Ul. Bysta 7 61-366 Poznań NIP: 7822216706 KRS: 0000523914 Zarząd: Jarosław Gorzelańczyk – Prezes Zarządu Andrzej Maślankiewicz – Członek Zarządu Małgorzata Gorzelańczyk – Członek Zarządu

07 250x250

WILBO S.A. – Gdynia

Kwota Wierzytelności: 13.000,00 PLN   WILBO S.A.   Ul. Przemysłowa 8 81-029 Gdynia   Ul. Hutnicza 22 81-061 Gdynia   Ul. Pucka 36 81-154 Gdynia   NIP: 5870008034 KRS: 0000064401   Zarząd: Grzegorz Białoruski – Prezes Zarządu

07 250x250

MAXBUD Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 7.000,00 PLN   MAXBUD Sp. z o.o. Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków KRS: 591880 NIP: 6762497858 Zarząd: Ryszard Maślanka – Prezes Zarządu Uwaga !!! Wierzytelność wymaga zgody Dłużnika na jej zakup.

07 250x250

BUDMAX CIEPŁO Sp. z o.o. – Ustroń

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN   BUDMAX CIEPŁO Sp. z o.o. Ul. Katowicka 109 43-450 Ustroń Ul. Daszyńskiego 64 43-450 Ustroń NIP: 6342837017 KRS: 548097 Zarząd: Krzysztof Dąbrowiecki – Prezes Zarządu Daniel Dąbrowiecki – Wiceprezes Zarządu