ELSANTECH OZE Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 23.000,00 PLN

 

ELSANTECH OZE Sp. z o.o.

Ul. Lirowa 48

02-387 Warszawa

NIP: 7010934044

KRS: 0000792871

Zarząd:

Konrad Wilk – Prezes Zarządu

Kamil Niestępski – Członek Zarządu