Heat-Technologie sp. z o.o. – Gliwice

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

Heat-Technologie sp. z o.o.

Ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

NIP: 6312697474

KRS: 0000902732

Zarząd:

Ostrowski Maciej – Prezes Zarządu