DELIDESO Sp. z o.o. – Mała Wieś, Bielsk Duży, Warszawa, Zaskocz

Kwota Wierzytelności: 32.000,00 PLN

DELIDESO Sp. z o.o.

Mała Wieś 10

05-622 Mała Wieś, Bielsk Duży

ul. Adama Branickiego 15

02-972 Warszawa

Zaskocz 69

87-222 Książki

NIP: 9512490408

KRS: 0000804286

Zarząd:

Adam Nowak – Prezes Zarządu