FORMTECH Sp. z o.o. – Drwinia, Wrocław

Kwota Wierzytelności: 8.000,00 PLN

 

FORMTECH Sp. z o.o.

Drwinia 207

32-708 Drwinia

plac Solny 14 lok 3

50-062 Wrocław

NIP: 8681533226

KRS: 0000152951

Zarząd:

Robert Banaś – Prezes Zarządu