TINES Investment Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

TINES Investment Sp. z o.o.

Ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

NIP: 6772391854

KRS: 0000571476

Zarząd:

Tomasz Szuba – Prezes Zarządu