Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. – Rybnik

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.

Ul. Mikołowska 107

44-203 Rybnik

NIP: 6422637444