J. Cezar Sp. z o.o. – Wrocław, Kraków, Poznań, Bielawa

Kwota Wierzytelności: 107.000,00 PLN

J. Cezar Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 5/9
50-512 Wrocław

NIP: 8992854719

KRS: 0000766008

Członek zarządu – Izabela Tkaczyk

Członek zarządu – Krzysztof Rabęda

Prokurent – Remigiusz Tkaczyk