EMATECH S.A. – Katowice, Mysłowice, Świdnica

Kwota Wierzytelności: 7.000,00 PLN

EMATECH S.A.

Ul. Jesionowa 22

40-158 Katowice

Ul. Laryska 21

41-404 Mysłowice

Ul. Kliczkowska 41

58-100 Świdnica

NIP: 2220895224

KRS: 0000441583