MARANDO Sp. z o.o. – Przeczyce

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

MARANDO Sp. z o.o.

Ul. Polna 34G

42-460 Przeczyce

NIP: 6252464446

KRS: 0000721521

Zarząd:

Marek Kantorowicz – Prezes Zarządu