TIROL Sp. z o.o. – Słomniki, Prandocin-Wysiołek, Kraków

Kwota Wierzytelności: 4.000,00 PLN

 

TIROL Sp. z o.o.

Prandocin-Wysiołek 37

32-090 Słomniki

Ul. Wojciecha Darasza 5

30-826 Kraków

NIP: 6821781674

KRS: 0000801698

Zarząd:

Tomasz Maksym – Prezes Zarządu