WOOD SERVICE Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

WOOD SERVICE Sp. z o.o.

Ul. 1 Praskiego Pułku WP 38

05-075 Warszawa

NIP: 9512370489

KRS: 0000473173

Zarząd:

Jacek Łupkowski – Prezes Zarządu