ALTBAU SERVICE Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

 

ALTBAU SERVICE Sp. z o.o.

Aleja Stanów Zjednoczonych 44 lok 6

04-036 Warszawa

NIP: 1132903478

KRS: 0000603314

Zarząd:

Dariusz Kuciński – Prezes Zarządu