PNBUD Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

 

PNBUD Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

NIP: 5273001716

KRS: 0000971125

Zarząd:

Renata Frejman – Prezes Zarządu

Piotr Wasilewski- Pełnomocnik