MULTIROBOTYKA Sp. z o.o. – Bielsko Biała, Ujsoły, Rajcza

Kwota Wierzytelności: 4.000,00 PLN

 

MULTIROBOTYKA Sp. z o.o.

Ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 12

43-300 Bielsko Biała

Ul. Wspólna 2

34-370 Rajcza

NIP: 5532512890

KRS: 0000459966

Zarząd:

Dominik Franek – Prezes Zarządu

Sebastian Franek – Wiceprezes Zarządu