VIA POLONIA S.A. – Poznań

Kwota Wierzytelności: 185.000,00 PLN

 

VIA POLONIA S.A.

Ul. Bysta 7

61-366 Poznań

NIP: 7822216706

KRS: 0000523914

Zarząd:

Jarosław Gorzelańczyk – Prezes Zarządu

Andrzej Maślankiewicz – Członek Zarządu

Małgorzata Gorzelańczyk – Członek Zarządu