Accordi Group Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 70.000,00 PLN

 

Accordi Group Sp. z o.o.

Aleja Solidarnoiści 117 lok 315

00-140 Warszawa
NIP: 5223088017

KRS: 0000671515

Zarząd:

Rafał Dzido – Prezes Zarządu