ELEKTRYK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych – Imielin

Kwota Wierzytelności: 42.000,00 PLN

 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ELEKTRYK” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 4

41-407 Imielin

Ul. Adamskiego 44

41-407 Imielin

NIP: 4642869132

KRS: 0000338106

Zarząd:

Wiesław Ziółkowski – Prezes Zarządu

Barbara Marszałek – Wiceprezes Zarządu