BROMAST PUH Bronisława Stiller – Chocicza

Kwota Wierzytelności: 16.000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller

Ul. Słowackiego 11

63-041 Chocicza

Ul. Orzeszkowej 2

63-041 Chocicza

NIP: 7861184465