ERDE LOGISTIK Sp. z o.o. S.K.

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

ERDE LOGISTIK Sp. z o.o. S.K.

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51

05-077 Warszawa

Ul. Janczarów 12

02-960 Warszawa

Ul. Bartycka 22A

00-717 Warszawa

Ul. Okrężna 11A

02-916 Warszawa

NIP: 9522208477

KRS: 0000854575

Zarząd:

Radosław Wroński – Prezes Zarządu

Mariusz Bury – Prokurent

Ewelina Różycka-Wrońska – Prokurent

Mateusz Pietrzak – Prokurent