30 sierpnia 2016

Restrukturyzacja

slide3Restrukturyzacja to usługa jednocząca w sobie zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami. Dzięki niej firmy mające problemy z płynnością finansową, uzyskują profesjonalne doradztwo oraz pomoc, co prowadzi do zmniejszenia ich zobowiązań oraz ograniczenia dodatkowych kosztów.

W ramach tej usługi Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO prowadzi mediacje oraz negocjacje z Wierzycielami i Dłużnikami, podpisując stosowne ugody i porozumienia. Ponadto wykupujemy wierzytelności oraz zobowiązania, dzięki czemu nie są generowane dodatkowe koszty (np: sądowe, egzekucyjne, kary umowne itp.). Nasze działania ochronią Państwa również przed przykrymi konsekwencjami, takimi jak zajęcie rachunków bankowych czy wierzytelności.

Poprawa płynności finansowej

Oprócz zarządzania zobowiązaniami i wierzytelnościami, oferujemy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej firmy Klienta. Między innymi pomagamy w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego – np. leasing czy finansowanie należności oraz faktoring i dotacje. Analizujemy różne rozwiązania, by fachowo doradzić wybór tego najbardziej korzystnego. Następnie służymy pomocą we wszelkich potrzebnych formalnościach. Dbamy też o nowe kontrakty i umowy, opiniując je i doprowadzając do tego, by były jak najbardziej opłacalne dla Klienta i jego przedsiębiorstwa.

Do każdej restrukturyzacji podchodzimy indywidualnie, uwzględniając branżę, charakter zobowiązań, a także całościową sytuację firmy Klienta. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy! Wszystkich niezbędnych informacji udzielimy telefonicznie, mailowo, bądź na indywidualnym spotkaniu.