30 sierpnia 2016

Restrukturyzacja

slide3Usługa jednocząca w sobie zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami. Dzięki temu firmy mające problemy z płynnością finansową uzyskują profesjonalne doradztwo oraz pomoc, zmiejszające ich zobowiązania oraz ograniczające dodatkowe koszty.

 

Prowadzimy mediacje oraz negocjacje z Wierzycielami i Dłużnikami, podpisując stosowne ugody i porozumienia. Wykupujemy wierzytelności oraz zobowiązania, dzięki czemu nie są generowane dodatkowe koszty (np: sądowe, egzekucyjne, kary umowne itp.) nie powstają przykre konsekwencje (np. zajęcia rachunków bankowych, wierzytelności itp.).

 

Pomagamy również w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego (FAKTORING, LEASING, FINASOWANIE NALEŻNOŚCi), dbamy o nowe kontrakty i umowy.

 

Każda RESTRUKTURYZACJA przeprowadzana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji Klienta.