Franki Fundamenty S.A. – Poznań

Kwota Wierzytelności: 523.000,00 PLN

 

Franki Fundamenty S.A.

Ul. Bysta 7

61-366 Poznań

NIP: 7792043559

KRS: 0000518682

Zarząd:

Jarosław Gorzelańczyk – Prezes Zarządu

Andrzej Maślankiewicz – Członek Zarządu

Krzysztof Grocholski – Członek Zarządu