30 sierpnia 2016

Kiedy i jak można zlecić do windykacji zaległe faktury?

Zlecenie sprawy do windykacji jest proste i nie zajmuje dużo czasu. Na początek wystarczy podać firmie windykacyjnej dane Dłużnika, kwotę zadłużenia, z czego ono wynika oraz jak długo Dłużnik zalega z płatnością. Z reguły na tej podstawie, do 48 h, składana jest odpowiednia propozycja windykacji należności. Należy pamiętać, iż szybkość zlecenia windykacji ma znaczący wpływ na jej skuteczność – im więcej zastanawiamy się nad zleceniem Dłużnika do windykacji, tym okres jej trwania się wydłuża, a Dłużnik ma czas np. na wyprowadzenie majątku czy też zakończenie działalności. Jeżeli pojawiają się opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów, należy jak najszybciej podjąć działania monitorujące, a następnie windykacyjne, pamiętając o tym, iż każdy ma prawo domagać się swoich pieniędzy od Dłużników.