PZ INWESTYCJE Sp. z o.o. – Wrocław

Kwota Wierzytelności: 74.000,00 PLN

 

PZ INWESTYCJE Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 61 lok 14

50-540 Wrocław

NIP: 8992785970

KRS: 0000607440

Zarząd:

Paweł Zubek – Prezes Zarządu