MOSTMARPAL Sp. z o.o. – Pietrzykowice, Zarzecze

Kwota Wierzytelności: 840.000,00 PLN

MOSTMARPAL Sp. z o.o.

Ul. Piastowska 53, Zarzecze

34-326 Pietrzykowice

NIP: 5532092028

KRS: 0000126082

Zarząd:

Wojciech Gaweł – Prezes Zarządu

Ewa Jurasz – Wiceprezes Zarządu