TXM S.A. – Warszawa, Andrychów

Kwota Wierzytelności: 32.000,00 PLN

TXM S.A.

al. Jerozolimskie 200/209

02-486 Warszawa

Ul. Krakowska 140A

34-120 Andrychów

NIP: 6760077170

KRS: 0000469423

Zarząd:

Agnieszka Smarzyńska – Prezes Zarządu

Marcin Łużniak – Wiceprezes Zarządu