ITHE Sp. z o.o. S.K. – Katowice

Kwota Wierzytelności: 25.000,00 PLN

ITHE Sp. z o.o. S.K.

Ul. Staromiejska 6/10/D

40-013 Katowice

NIP: 9542801913

KRS: 0000772710

Zarząd:

Marek Kiełbasa – Prezes Zarządu

Marcin Grądziuk – Prezes Zarządu