Mao Company Sp. z o.o. – Legionowo, Jabłonna, Warszawa

Kwota Wierzytelności: 9.000,00 PLN

 

Mao Company Sp. z o.o.

Ul. Handlowa 23

05-120 Legionowo

ul. Modlińska 21C

05-110 Jabłonna

ul. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

NIP: 5361941293

KRS: 0000790031

Prezes Zarządu – Tabaczek Olga