HM ESTATE Sp. z o.o. – Katowice

Kwota Wierzytelności: 10.000,00 PLN

 

HM ESTATE Sp. z o.o.

Ul. Mazowiecka 7

40-732 Katowice

Ul. Armii Krajowej 32

40-698 Katowice

NIP: 6342643773

KRS: 0000284376

Zarząd:

Michał Hadamik – Prezes Zarządu