INNOVA SERVICE Sp. z o.o. – Wrocław

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

INNOVA SERVICE Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 10 lok 103/104

53-609 Wrocław

NIP: 8992819077

KRS: 0000678949

Zarząd:

Wojciech Nowak – Prezes Zarządu

!!! Uwaga – Wymagana zgoda na Cesję !!!