SH3 Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 17.000,00 PLN

 

SH3 Sp. z o.o.

Ul. Lekarska 1

31-203 Kraków

NIP: 6751715033

KRS: 0000807344

Zarząd:

Rahim Blak – Prezes Zarządu