ZAKO FHU Barbara Kowalska – Kraków, Nowy Targ

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

 

Barbara Kowalska Firma Handlowo Usługowa  ZAKO Kontynuacja Działalności

Ul. Podmiejska 3A

31-462 Kraków

Ul. Gromadzka 46

30-719 Kraków

Ul. Kuklińskiego 17a

30-720 Kraków

Ul. Ceramiczna 10

34-400 Nowy Targ

Ul. Św. Krzyża 11

31-028 Kraków

Ul. Mikołajska 26

31-027 Kraków

NIP: 6781804132