Kantower Sp. z o.o. – Katowice

Kwota Wierzytelności: 14.000,00 PLN

Kantower Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 54

40-217 Katowice

NIP: 9542803585

KRS: 0000781748

Zarząd:

Żurawska Renata – Prezes Zarządu