TINES Construction Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 2.000,00 PLN

 

TINES Construction Sp. z o.o.

Ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

NIP: 6772388438

KRS: 0000554504

Zarząd:

Wojciech Nurek  – Prezes Zarządu