30 sierpnia 2016

Windykacja na Koszt Dłużnika

slide3Dla wierzytelności powstałych po dniu 27 kwietnia 2013 roku oferujemy Bezpośrednią Windykację na Koszt Dłużnika. Dzięki tej usłudze  Dłużnik obciążony zostaje naszym wynagrodzeniem, a nasi Klienci odzyskują 100% należności. Nasza firma najpierw odzyskuje należność główną przekazaną do windykacji, a następnie bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia dochodzi od Dłużnika poniesionych przez Klienta kosztów windykacji.  Mamy nadzieję, iż usługa ta pozwoli szybko podejmować decyzję o odzyskaniu wierzytelności, co znacznie poprawi Państwa płynność finansową.

Szczegółowych informacji w zakresie tej oferty udzielą Państwu nasi specjaliści do spraw finansowych.