R.C. BUD Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 150.000,00 PLN

 

R.C. BUD Sp. z o.o.

Ul. Pańska 96 lok 83

00-837 Warszawa

NIP: 5272748672

KRS: 0000582961

Zarząd:

Roman Chernykh – Prezes Zarządu