Motyczka Eugeniusz – Bełk, Czerwionka-Leszczyny

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

Eugeniusz Motyczka

Ul. Główna 50c, Bełk

44-230 Czerwionka-Leszczyny

NIP: 6420413539