PPB PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. – Białe Błota

Kwota Wierzytelności: 78.000,00 PLN

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A.

Ul. Betonowa 1

86-005 Białe Błota

NIP: 5540313627

KRS: 46100

Zarząd:

Dariusz Kaczmarek – Prezes Zarządu

Grzegorz Brzykcy – Wiceprezes Zarządu

UWAGA !! Wierzytelność objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym !!