ALDA Sp. z o.o. – Brudzowice

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

 

ALDA Sp. z o.o.

Ul. Szkolna 43

42-470 Brudzowice

NIP: 6252446974

KRS: 427756

Zarząd:

Janusz Madej – Prezes Zarządu