WAMPOL Sp. z o.o. – Mysłowice

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

WAMPOL Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 15

41-404 Mysłowice

NIP: 6440017054

KRS: 0000278411

Zarząd:

Bartłomiej Sosna – Prezes Zarządu

Arkadiusz Żaliński – Wiceprezes Zarządu