NETIXE Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 44.000,00 PLN

NETIXE Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 43A 35B

01-001 Warszawa

NIP: 5273046222

KRS: 0001023540

Zarząd:

Roman Shuliak – Prezez Zarządu