TINES S.A. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

 

TINES S.A.

Ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

NIP: 6792797186

KRS: 0000304820

Zarząd:

Tomasz Szuba – Prezes Zarządu

Ten wpis został oznakowany .