Kiedy firmie się opłaca sprzedać swój dług?

Zdarza się, że sprzedaż długu jest jedynym sposobem na odzyskanie części pieniędzy. Zmiana wierzyciela jest dopuszczona prawem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem sytuacji gdzie istnieje pisemne zastrzeżenie o zakazie cesji, przelewu wierzytelności, czyli jest zapis „Pactum de non cedendo”, jeżeli nie ma takiego zapisu, domyślnie przyjęta jest zgoda na cesję. Wtedy zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika. To ważny zapis pozwalający w wielu przypadkach na odzyskanie przez firmę płynności finansowej. Warto jednak rozważyć wady i zalety tego instrumentu, gdyż każdy przypadek jest inny i należy podejść do niego indywidualnie.

Kiedy warto sprzedać dług?

Z egzekwowaniem wierzytelności nie należy długo czekać i trzeba działać sprawnie. W razie problemów z otrzymaniem należności warto skierować sprawę do Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO, które może skutecznie odzyskać dług. Zdarza się jednak, że to właśnie sprzedaż długu jest najlepszym rozwiązaniem. Tak się dzieje, gdy firma natychmiast potrzebuje pieniędzy, by utrzymać płynność finansową. Środki szybko trafiają na konto i choć są mniejsze niż wartość długu, to czasem ma to fundamentalne znaczenie dla istnienia firmy. Co więcej, w takim przypadku dyskonto wierzytelności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co jednocześnie wpływa na wysokość podatków. Sprzedaż długu może okazać się też korzystna, gdy chcemy zaoszczędzić czas i ograniczyć stres związany z postępowaniem sądowym, który także generuje dodatkowe koszty. Już samo umieszczenie długu na giełdzie wierzytelności, daje czasem rezultat w postaci jego spłaty, gdy dłużnik nie chce stracić dobrego imienia. Swój dług opłaca się także sprzedać wtedy, gdy dłużnik ogłosił upadłość czy niewypłacalność.

Kiedy warto kupić dług?

Istnieją sytuacje, kiedy dług warto kupić. Ma to miejsce gdy sami mamy zobowiązania wobec dłużnika i jest on dla nas wierzycielem. W takim przypadku kupuje się wierzytelność wraz z dyskontem. Pozwala to na potrącenie pełnej wartości wierzytelności, co w konsekwencji doprowadza do uzyskania korzyści finansowych. Taką możliwość warto zawsze rozważyć, gdyż może się ona okazać korzystna i możliwa do przeprowadzenia.

Ten wpis został opublikowany w Blog .