BRIXIA Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

BRIXIA Sp. z o.o.

Ul. Złota 7 lok 18

00-019 Warszawa

Ul. Rejowiecka 19

04-897 Warszawa

NIP: 9521874901

KRS: 0000052567

Zarząd:

Patryk Kozłowski – Prezes Zarządu