EUROTOR S.A. P.B.I i K. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 70.000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego EUROTOR S.A.

Ul. Józefa Mehoffera 118A

03-158 Warszawa

NIP: 5242847240

KRS: 0000709592

Zarząd:

Marcin Maliszczuk – Prezes Zarządu