30 sierpnia 2016

Kupno wierzytelności

slide3Skupujemy wierzytelności wolne od wad prawnych, nieprzedawnione oraz nie objęte postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym. Wierzytelności skupujemy w pakietach oraz indywidualnie.

 

W związku z wieloma czynnikami wpływającymi na wycenę wierzytelności nie podajemy „z góry” ceny. Płacimy odkilku do kilkudziesięciu procent należności głównej. Aby poznać naszą propozycję należy przesłać nam wszystkie dane o Dłużniku oraz o wierzytelności.

 

Sprzedając nam wierzytelność uzyskujecie Państwo dostęp do środków finansowych oraz pozbywacie się ryzyka związanego z niewypłacalnością Dłużnika.