ALLMAX Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 9.000,00 PLN

ALLMAX Sp. z o.o.

Ul. Christo Botewa 6B

30-798 Kraków

NIP: 6751527923

KRS: 0000589320

Zarząd:

Krzysztof Gaik – Prezes Zarządu