SAJALEX Polska Sp. z o.o. – Mikołów

Kwota Wierzytelności: 4.000,00 PLN

 

SAJALEX Polska Sp. z o.o.

Ul. Strażacka 8A

43-190 Mikołów

NIP: 6351845418

KRS: 0000718509

Zarząd:

Jakub Kamieński – Prezes Zarządu

Patrycja Żur – Pełnomocnik