ARENA BAU Sp. z o.o. – Bielsko Biała

Kwota Wierzytelności: 102.000,00 PLN

ARENA-BAU Sp. z o.o.

Ul. Karpacka 22

43-300 Bielsko Biała

NIP: 5472144192

KRS: 0000434906

Zarząd:

Wojciech Tyrybon – Prezes Zarządu