Jakie są różnice między komornikiem a firmą windykacyjną?

Firma windykacyjna bywa często mylnie utożsamiana z działalnością komorników. To błąd. Zarówno firma windykacyjna, jak i komornik mają różny zakres uprawnień oraz działają na różnych etapach procesu o dochodzenie roszczeń.

Jak działa firma windykacyjna?

Windykacja to zespół czynności podejmowanych w celu odzyskania długu. Mogą one obejmować windykację bezpośrednią, opartą na mediacjach, rozmowach z dłużnikiem, negocjacjach, sile perswazji, stosowane są również metody polubownego załatwienia sprawy, ustępstwa, ugody, umorzenia, potrącenia, a nawet restrukturyzacja. Firma windykacyjna działa od etapu polubownego, przez sądowy, po egzekucyjny, podczas którego Komornik Sądowy stanowi narzędzie pracy windykatora, wykonując jego wnioski. W trakcie trwania wszystkich w/w czynności prowadzone są działania mające na celu ocenę rzeczywistego stanu majątkowego i kondycji finansowej Dłużnika. Firma windykacyjna ma bardzo szeroki zakres możliwych czynności, które może wykonywać w ramach swojej działalności. Dodatkowo działalność firmy windykacyjnej nie jest ograniczona terytorialnie. Najlepsze firmy windykacyjne, takie jak Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wypracowanych metodach skutecznej windykacji, osiągają duże sukcesy w odzyskiwaniu długów. Ich działalność nie jest determinowana działaniami sądów, a zlecenie odzyskania wierzytelności może powierzyć im każda firma, która ma problemy z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika już na etapie wystawienia faktury. Komornicy nie mają takich możliwości, aby sprawa trafiła do komornika, musi być wydany prawomocny tytuł sądowy wraz z klauzulą wykonalności.

Działalność komornicza

Komornicy mogą działać wyłącznie po otrzymaniu odpowiednich, prawomocnych i wykonalnych tytułów sądowych. Sprawy w sądach długo trwają co umożliwia dłużnikowi, w trakcie postępowania sądowego wyzbycie się swojego majątku. Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, którzy mają być gwarantem realizacji rozstrzygnięć sądowych, wykonują czynności wyłącznie te, które wskaże im wierzyciel. W praktyce mogą zajmować środki znajdujące się na rachunkach bankowych dłużników, czy też przeprowadzać licytację ich majątku, zarówno ruchomego, jak i nieruchomości. Działalność komornika ograniczona jest terytorialnie, nie podlega mediacjom czy negocjacjom i jest formą „siłowego” przejęcia środków koniecznych do pokrycia długu. W wielu przypadkach dłużnicy przepisują swój majątek na inne osoby i pracują „na czarno”, nie wykazując żadnych dochodów. W takich przypadkach komornik pozostaje bezradny. Komornik nie wykonuje „detektywistycznej pracy” w ustaleniu majątku dłużnika, nie ma prawa również działać pod innymi, niż oficjalne adresy Dłużnika. Często to właśnie firma windykacyjna dochodzi i ustala majątek dłużnika, który następnie wskazuje komornikowi do zajęcia, Komornik Sądowy stanowi wtedy narzędzie pracy firmy windykacyjnej.

Jak skutecznie egzekwować dług?

Chcąc skutecznie odzyskać należność, trzeba działać szybko i profesjonalnie. Najlepiej jest zwrócić się o pomoc do Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO. Specjaliści z doświadczeniem w odzyskiwaniu długów są w stanie skutecznie działać, by należne środki szybko wpłynęły na konto firmy zlecającej ich odzyskanie. Działają na zasadzie mediacji i wywiadu, by uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej dłużnika, dzięki czemu mogą dobrać odpowiednie narzędzia windykacyjne dla danego Dłużnika. Windykatorzy nigdy nie zastraszają i nie używają przemocy, są kompetentnymi dyplomatami, którzy w oparciu o rozmowę, perswazję i konsekwencję mają umiejętności pozwalające odzyskać dług skutecznie. Wszystkie te czynności podejmowane są jeszcze przed postępowaniem sądowym, które najczęściej staje się zbędne. Jeśli dochodzi do niego, Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO także może wesprzeć wierzyciela, na przykład w zabezpieczeniu majątku dłużnika. Działanie komornicze odbywa się wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego i uzyskaniu klauzuli wykonalności, a następnie, to właśnie Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO kieruje działaniami komorniczymi i na jego wniosek komornik zajmuje odpowiednie wcześniej ustalone wierzytelności, nieruchomości, czy też ruchomości.

Warto korzystać z usług Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO, gdyż to najlepsza droga do utrzymania dobrych kontaktów biznesowych z partnerami, którzy mają chwilowe problemy finansowe, ale także skuteczność działania, co umożliwia szybkie odzyskanie długu, czasem nawet bez ponoszenia kosztów windykacyjnych.

Ten wpis został opublikowany w Blog .